ჩატი ტელეკომთან, აწ უკვე სილკნეტთან თუ სილიკონთან


You:gamarjobat
Nino Kakuberi:gamarjoba

You:4 ხხ ხხ batumidan gawuxebt kidev 10-jer
Nino Kakuberi
ra problema gakvt?
You
interneti nelia da amichqaret
Nino Kakuberi
tqvens nomerze dafiqsirebulia
xazis dazianeba
You
2 tvea dafiqsirebulia xazis dazianeba
da interneti xan aris da xan ara
dagirekaveno da velodebi
Nino Kakuberi
gadacemulia shesabamis samsaxurs da aucilebald mogigvareben problemas
You
male raaaaaaa
rodis mere
Nino Kakuberi
dges aris dafiqsirebuli
You
tyuilad vixdi fuls?
ra dges
2 tvea ukve
yovel dges vrekav 100-100
ze
Nino Kakuberi
adre iko eg dazianeba daixura
da xalidan dges aris dafiqsirebulia
You
dges saertod ar damirekavs arsad
da rogor gaixsna
an adre ratom daxuret
yovel dges vrelav
2 saaati tqven gelaparakebit
Nino Kakuberi
gasagebiakoveldge tu rekavt shesabamiasad daafiqsires daziaenbashi
mimdinareobs samushaoebi
unda delodot da mogigvareben problemas
You
2 tvea ra ver gamiketet mere
fuli amdeni xnis ganmavlobashi tyuilad maxdeviet
Nino Kakuberi
xazis dazianeba rom fiqsirdeba es iseti problemaa ert dgeshi ver mogvardeba
dro schirdeba
You
interneti normalurad ar aris da
Nino Kakuberi
gadacemulia da gaaketeben
You
2 tvea gesmit tqven
1 tve
Nino Kakuberi
gasagebia da dzalian vcuxvar
You
kai ro wuxvart
xvale damirekon da moxele tu vincaa movides da gamiketos
!
Nino Kakuberi
me ver getyvit rodis movlen
gadacemulia da dagikavshirdebian
You
eeee
internetis fuli daqvitet am tvis
mainc araa interneti
Nino Kakuberi
nacili xom mogecodebat
You
xoda im nawilis gadavixdi
300 kb modis axla
Nino Kakuberi
tu genbat rom fuli ar dagericxot sheadginet aqti, saertod gaitisheba mocodeba da pulic ar dagericxebat
You
batumis ofisis nomeri raa?
Nino Kakuberi
7 00 00 es aris batumis serviscentris nomeri
You
mere ratom ar igieben
Nino Kakuberi
samushao saatebi ukve dasrulebulia
You
vici ro dasrulebulia
arasdros ar igeben
Nino Kakuberi
ara samushao saatebshi igeben
You
dareket da naxet
ar igeneb metqi
Nino Kakuberi
7 00 09 es noemric aris
shegidzliat samushao droe ertert noemrze darekot da aucileblad gipasuxeben
You
კაი ვნახოტ
ხვალე დავრეკავ
Nino Kakuberi
kargit
gmadlobt rom sargeblobt chveni momsaxurebit
You
ეს თუ სარგებლობაა
არაფრის მაშინ

თუ დაგაინტერესებთ ხვალინდეს ჩატსაც დაგიწერთ.

Advertisements
This entry was posted in საქართველო, უკატეგორიო. Bookmark the permalink.

2 Responses to ჩატი ტელეკომთან, აწ უკვე სილკნეტთან თუ სილიკონთან

  1. bachku ამბობს:

    სამწუხაროა რომ ისევ ეგრეა მდგომარეობა, უყურადღებოთ ტოვებენ მომხმარებლებს, იგივე სიტუაცია იყო მაშინ როდესაც ბათუმში “ბატონობდა” ონლაინი შემდეგ კი კაუკასუს-ონლაინი. ალტერნატიული ვარიანტის არქონის ბრალია თორემ ესეთი მიდგომა ნამდვილად არ ექნებოდათ 🙂

  2. NaTaLie ამბობს:

    vaimeee )))) saaghool )))) momwonaa =X dawereee raa meore dghis )))

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s